De juiste Shiatsu behandeling afgesteld op jouw lichaam

In de Oosterse tradities van de geneeskunde gaat men uit van een holistische, benadering van de mens.

De Oosterse geneeswijze is hiermee een rationeel samenhangend systeem van kennis van psychologische en fysieke invloeden op het menselijk lichaam.

In een Shiatsu behandeling streef ik ernaar om binnen het lichaam,
dit in relatie met de buitenwereld, de harmonisatie en balans te herstellen.

Via aanraking met mijn handen en het praten met je, wil ik je leren verstaan op het fysieke, emotionele, psychologische en het spirituele vlak.
Ik interesseer me vooral voor de verbanden die zich fysiek en psychisch tegelijkertijd in het lichaam afspelen.
Een onevenwichtige situatie laat een disharmonisch patroon zien in je
lichaam en leven en daar ga ik vervolgens mee aan de slag.
Ook de zogenaamd duidelijke fysieke klachten hebben vaak een diepere achtergrond.
Vage klachten kunnen helder worden; ziekten kunnen in een groter verband bezien worden dankzij de traditionele inzichten.

De oorzaak en gevolg is hier altijd ondergeschikt aan het algehele patroon.
De Oosterse diagnose verschilt daarin duidelijk van de Westerse benadering van een diagnose.
De verbanden leren zien in de Oosterse eeuwen oude geneeskunst is anders en gaat dieper dan de vaak louter anatomische en fysiologische horizontale benadering van de westerse medische kennis met het menselijk lichaam als onderwerp.
Men houdt zich allopatisch meer bezig met de ziekten en ziektenverwekkers, stelt via vele onderzoeken vast wat en waar dit ziek onderdeel is en probeert dit als een solitair ziek gedeelte, beter te maken.

Twee verschillende wijzen van rederneren die heel vaak toch op dezelfde “ziekte” uitkomen en deze, elk op hun eigen manier, kunnen genezen ondanks de totaal verschillende uitgangspunt van denken en interpreteren.

De Shiatsu behandelingen pretenderen evenwel niet de allopatische geneeskunde te vervangen,
Wel kunnen de allopatische behandelingen doeltreffend door Shiatsu ondersteund worden.

shiatsu massage

De diepere doelstelling van meridiaanbehandeling

Shiatsu werkt vanuit het Yin en Yang principe met 14 meridianen die door het hele lichaam lopen.
Zie een meridiaan als een cluster van levensfuncties en daarmee onderdeel van het hele leven met al zijn activiteiten, fysiek en mentaal.
Anatomisch gezien zijn meridianen een bewezen aantoonbaar solitair systeem waarin vloeistof en neurotransmitters. Meridianen bewezen
Een traject met een ‘elektrische’ stroomverbinding waarvan de meeste meridianen ook direct gerelateerd zijn aan een orgaan.

De oorzaak van een Yin en Yang onbalans is dat het Lichaam en de Geest zich niet meer goed aan kunnen passen, niet kunnen adapteren aan het leven.
Een meridiaanbehandeling is: De mogelijkheid herstellen om te kunnen adapteren aan het leven met al zijn functies.
Met mijn handen communiceer ik, luister ik in interactie met de KI; de Life Energie, om het zelfherstellend vermogen aan het lichaam terug te geven. Door interventie van mij, als behandelaar, wordt de circulatie in het lichaam weer op gang gebracht.

In de Gele Keizer het oudste boek over Oosterse geneeswijze staat:

Huang Di vertelde, ‘’De wet van Yin en Yang is de natuurlijke orde van het universum, het fundament van alle dingen, de moeder van alle veranderingen, de oorsprong van leven en dood. Bij behandeling moet men de oorsprong van de disbalans bevatten, en deze luistert altijd naar de wet van Yin en Yang”.

Yin & Yang zijn de oorsprong van Oosterse filosofie en bestaat uit het eenheidsidee als het belangrijkste mechanisme in ons bestaan en de basis van het leven:

ALLES IN HET UNIVERSUM IS MET ELKAAR VERBONDEN.

Wanneer Yin & Yang niet in harmonie zijn ontstaat er een onbalans en van hieruit kunnen er problemen met de gezondheid ontstaan.
Yin is dik troebel en donker, naar binnen gericht, Yang is zuiver en helder, naar buiten gericht, zie dit niet als goed of slecht: Yin is het voedende, substantiële aspect voor het lichaam en Yang is de beweging, de KI en deze vormen één geheel: De schaduw is Yin en de zon Yangzijde van een heuvel.
Yin en Yang zijn in de Oosterse denkwijze dé bron van kennis om de werking van alle elementen en alles in het Universum te begrijpen.
Het is het principe van alles wat in creatie en beweging is.

De vijf principes van Yin en Yang

Alles heeft altijd twee kanten, het Yin & Yang aspect: dag & nacht, leeg & vol, licht & donker. Deze tegenstellingen beschrijven steeds verschillende aspecten van hetzelfde fenomeen.
Elk aspect van Yin & Yang kan op zijn beurt weer onderverdeeld worden in Yin & Yang.
Yin & Yang creëren elkaar: iets voelt koud aan bij de gratie van de ervaring van warmte.

schouder massage

De Tao zegt:
Zwaar is de wortel van licht,
Rust is de meester van beweging,
Zijn en niet zijn baren elkaar,
Moeilijk en licht vervolmaken elkaar,
Lang en kort bepalen elkaar,
Hoog en laag komen tegen elkaar uit,
De toon en de stem sluiten aan bij elkaar,
Voor en na volgen elkaar.

Yin & Yang controleren elkaar en houden elkaar in evenwicht:
als de één zwak is dan overheerst de ander.
Als er teveel aan activiteit is, is er te weinig rust, als er koude is,
is er te weinig warmte.
Yin & Yang gaan in elkaar over: dag naar nacht, in en uitademing,
elk extreem gaat over in zijn tegendeel om zo de eenheid te behouden;
Erge kou vatten gaat over in koorts,
lange tijd ingehouden woede uit zich in een uitbarsting,
hoge snelheid in een botsing.
Omdat yin en yang twee gezichten van hetzelfde zijn en er een dynamische spanning tussen hen heerst, kunnen ze in elkaar overgaan.

Als de geest helder is zullen alle functies van de organen normaal zijn.
Op die manier is iemands leven bewaart en voortdurend(eeuwigdurend).
Als de geest verstoord is en onzuiver, zullen de organen niet goed functioneren, dit creëert schade.
De paden en wegen waarlangs de Ki vloeit zullen gestagneerd worden en de gezondheid zal hier onder lijden.
Veel veranderingen verschijnen in ziekte, het helingsproces moet daarop aanpassen.
De oorsprong van de ziekte kan zo klein en vaag zijn, in feite ontwijkend,
toch kan die onbalans steeds erger worden met de tijd.

Wat is Ki (Chi)

Ki is de bron van elke beweging en activeert elke beweging.
Ki is niet de oorzaak van de beweging: Ki en beweging gaan gelijk op.
Ki verwarmt je lichaam.
Ki beschermt en verdedigt je lichaam tegen externe invloeden, bvb. wind, koude hitte of verkeerd voedsel.
Ki begeleidt elke transformatie in je lichaam, zoals stofwisseling en spijsvertering.
Ki houdt de organen en weefsels op hun plaats en houdt het bloed in de banen.
Vrije circulatie van Ki is gezondheid.
KI kan stagneren en in de verkeerde richting bewegen, wat je bvb. ‘een vol hoofd’ gevoel geeft.

Wat is het doel van Shiatsu

Evenwicht brengen in de verschillende energieën.
De Shiatsu technieken zijn erop gericht om je Ki optimaal te laten bewegen, je lichaam aan te zetten om de ontstane tekorten aan te vullen, stagnaties op te heffen en spanningen af te laten vloeien.

Zodanig dat je lichaam weer als één, een harmonisch samenwerkend geheel aanvoelt en kan functioneren en je de stimulatie geeft om ook weer bij je eigen gevoel, bij jezelf thuis te kunnen en mogen komen.

De eerste behandeling

Bij een Shiatsu behandeling stel ik eerst vragen over de aard en omvang van de klachten.
Hierna volgt de feitelijke behandeling, deze geschiedt op traditionele wijze;
op een op de grond gelegen Japanse matras (futon).

Via het aanraken van de rug en/of buik, in samenspel met je informatie, stel ik een potentie diagnose en behandel tegelijk die meridianen waar een verstoring van de energiebalans voelbaar is. Dit kan op andere plaatsen zijn dan waar de symptomen van de klachten zich manifesteren.

Er wordt stabiele druk uitgeoefend op je lichaam met gebruik van vooral duimen, de handpalmen, vingers, ellebogen en soms zelfs met mijn knieën.
Door inleunen en het gebruik maken van de zwaartekracht ontstaat er zo
een ontspannende verlichting gevende druk.

Waar nodig worden er gewrichtsmanipulaties en strekkingen uitgevoerd.
Er wordt speciaal aandacht besteed aan een juiste manier van ademhalen.

Let aub op de volgende punten:

Het is noodzakelijk dat je tijdens de behandeling ruimzittende katoenen kleding draagt en lekkere warme sokken.
Het is beter om een uur voor de behandeling niet meer te eten, en die dag zeker geen alcohol te gebruiken.

Ga niet na de behandeling als een speer weer overeind vliegen, om naar de volgende afspraak te ‘moeten’ rennen!
Houdt rust na de behandeling, ontspan zoveel mogelijk, en drink een aantal glazen water om gifstoffen te kunnen afvoeren.

Gebruik beslist geen parfum en aftershave voor u een behandeling krijgt!

note..dit is vooral voor mij, als behandelaar, noodzaak!!

De frequentie van de behandeling houdt uiteraard verband met de aard
van de klachten en de conditie.