gowabenin

Vermelden van het aantal kilocalorieën per portie zou verwarrend zijn

Written on 2020-02-29   By   in Onze voeding

Op de etiketten van de meeste producten wordt de voedingswaarde per portie en het aantal kilocalorieën vermeld. De Consumentenbond vindt deze informatie in de meeste gevallen erg onlogisch en bovendien verwarrend.

Volgens de Consumentenbond ontstaat de verwarring voornamelijk over het rekbare begrip ‘per portie’. Hierbij wordt niet duidelijk gemaakt wat een portie precies inhoudt. Naar eigen zeggen kan de Consumentenbond niet raden of een portie vissticks uit vier vissticks bestaat of maar één. Ook eet niet iedereen één Sultana tegelijk, wat de producent misschien wel aanbeveelt. De verwarring wordt dan ook door de fabrikanten in stand gehouden vindt de Consumentenbond. Dit omdat verschillende verpakkingen het over uiteenlopende porties hebben. De Consumentenbond stelt dat de consument hierdoor het overzicht kwijtraakt. Wat de ene producent een portie vindt, is bij de andere producent weer heel anders.

De Consumentenbond besloot dan ook om een panel samen te stellen. Hierbij kregen ruim 2800 consumenten verschillende verpakkingen voorgelegd waarbij de voedingswaarde per portie werd aangegeven. Hierbij wilde de Consumentenbond duidelijk maken dat het een verschil zit in wat als portie wordt gezien door enerzijds de fabrikant en anderzijds de consument. Zo kreeg het chocolademerk Twix aardig wat kritiek te voortduren van het panel. De fabrikant gaat hierbij namelijk uit dat een portie uit één reep chocolade bestaat. Echter bezit de verpakking twee repen chocolade. Ongeveer de helft van de consumenten beschouwde twee repen dan ook als een portie en niet één chocoladereep. Volgens de Consumentenbond is dit een exemplarisch voorbeeld van de verschillende opvattingen die de fabrikant en consument hebben.

Calorieen per portie

Verschil tussen fabrikanten

Daarnaast toonde de Consumentenbond aan dat er ook verschil in opvatting zit over wat een portie is tussen verschillende fabrikanten van eenzelfde soort product. Zo verstaat de ene fabrikant van paprikachips onder een portie 20 gram chips. Een ander merk van een vergelijkbaar product verstond onder een portie 30 gram chips. Ook hierdoor wordt de verwarring gevoed.

De Consumentenbond stelt dan ook dat het aantal gram bij veel consumenten weinig tot de verbeelding spreekt. Het zou dan ook beter zijn om aanduidingen van het aantal calorieën concreter te maken. Een aanduiding zou dan ook zijn dat gesproken wordt over drie blokjes kaas in plaats van 20 gram. Beide eenheden komen met elkaar overeen, toch maakt de eerste omschrijving een veel duidelijkere indruk bij veel consumenten.

Portie aanduiding

De Consumentenbond heeft ook de panelleden gevraagd wat zij van de portie aanduidingen vinden. Hierbij stelt ruim 40% van de leden dat de portie aanduidingen wel nuttig zijn. 60% van de leden kijkt soms of altijd naar de portie aanduidingen die op het etiket zijn aangegeven. De Consumentenbond pleit dan ook voor een bindende richtlijn voor alle fabrikanten rond de portiegroottes. Hierdoor wordt een einde aan de verwarring gemaakt en wordt het veel duidelijker om in te kunnen schatten hoe groot een portie is en hoeveel kilocalorieën hier mee gemoeid zijn. Dit zou ook veel gezonden zijn voor veel mensen, omdat het inzicht in de calorieën en portiegrootte groter wordt.

Steeds meer varkensvlees in supermarkt krijgt een keurmerk

Written on 2020-02-12   By   in Onze voeding

Enkele grote supermarkten, waaronder Dirk van den Broek, Lidl en Albert Heijn bieden steeds meer varkensvlees aan met een Beter Leven keurmerk. Dit blijkt uit het rapport Varkens in Nood. Deze organisatie vergeleek het aantal producten met minstens één ster met de aantallen uit oktober 2014.


 
De organisatie onderzocht voornamelijk de productgroep vers vlees, dit betreft voornamelijk producten van varkensvlees die je bij de avondmaaltijd tegenkomt, zoals filetlappen en slavinken. Hiervan hebben ongeveer 57 procent van de producten in Nederland het Beter Leven keurmerk, waarbij het gecorrigeerd is op het gewicht van de producten. Dit percentage verschilt dan ook flink per supermarkt. Zo staat de Lidl bovenaan en heeft tegenwoordig 79 procent van de producten een keurmerk, in tegen stelling tot 57 procent in 2014. Ook Dirk van den Broek boekte enige vooruitgang en ging in een jaar tijd van 43 naar 57 procent. Bij de Albert Heijn daalde het aantal vers keurmerkvlees in een jaar tijd en ging van 87 naar 78 procent.
 

Vleeswaren

Ook ontvingen enkele vleeswaren die van varkensvlees zijn gemaakt een keurmerk. Vooral de Lidl zorgde hiervoor en voorzag ongeveer 41 procent van de vleeswaren met een Beter Leven keurmerk. Dit percentage is bij de Albert Heijn al een flink stuk minder, met slechts 15 procent van de producten. Het gemiddeld aantal vleeswaren dat een Beter Leven keurmerk draagt over alle supermarkten is 11 procent.
 
Daarnaast zijn ook de varkensvlees producten buiten de koeling onderzocht. Hierbij kun je vooral denken aan knakworst en rookworst. Hiervan is gemiddeld 23 procent voorzien van een Beter Leven keurmerk. Diepvriesvlees waar varkensvlees in verwerkt is krijgt het minst aantal keurmerken. Het percentage is slechts zo weinig dat het aantal producten met een keurmerk bij alle onderzochte supermarkten gemiddeld slechts 0 procent is.
 


 

Nog niet genoeg

De organisatie erkent de vooruitgang in het aantal producten met keurmerken dat de supermarkten aanbieden, echter stelt het ook dat de beloftes uit 2013 niet zijn behaald. De supermarkten hebben destijds aangegeven volledig over te stappen op vlees dat een keurmerk bevat. Dit is nu nog niet het geval. De organisatie vindt de overstap dan ook erg langzaam gaan. Daarnaast houdt een keurmerk niet alleen in om minder varkens in een hok te stoppen. Ook moet er meer externe controle op het varkensvlees zijn en is er behoefte aan een betere wetgeving. De inkoopvoorwaarden voor varkenshouders zijn dan ook relatief eenvoudig te realiseren, waardoor het proces wat sneller zou kunnen verlopen. De organisatie achter het rapport geeft dan ook aan om de komende tijd nog steeds maandelijkse tellingen uit te voeren in verschillende supermarkten. Naar eigen zeggen om de supermarkten er op te controleren of ze zich aan hun eigen beloftes houden.
 

Keurmerk

Een Beter Leven keurmerk staat altijd duidelijk op de verpakking aangegeven. Hierdoor kun je diervriendelijker vlees kopen in de supermarkt. Het keurmerk wordt dan ook door een onafhankelijke organisatie afgegeven. Deze organisatie stelt scherpe eisen waar de producent aan moet voldoen. Wanneer een producent zich niet aan de eisen houdt kan het keurmerk ook afgepakt worden.

De juiste Shiatsu behandeling afgesteld op jouw lichaam

Written on 2019-12-17   By   in therapie

In de Oosterse tradities van de geneeskunde gaat men uit van een holistische, benadering van de mens.

De Oosterse geneeswijze is hiermee een rationeel samenhangend systeem van kennis van psychologische en fysieke invloeden op het menselijk lichaam.

In een Shiatsu behandeling streef ik ernaar om binnen het lichaam,
dit in relatie met de buitenwereld, de harmonisatie en balans te herstellen.

Via aanraking met mijn handen en het praten met je, wil ik je leren verstaan op het fysieke, emotionele, psychologische en het spirituele vlak.
Ik interesseer me vooral voor de verbanden die zich fysiek en psychisch tegelijkertijd in het lichaam afspelen.
Een onevenwichtige situatie laat een disharmonisch patroon zien in je
lichaam en leven en daar ga ik vervolgens mee aan de slag.
Ook de zogenaamd duidelijke fysieke klachten hebben vaak een diepere achtergrond.
Vage klachten kunnen helder worden; ziekten kunnen in een groter verband bezien worden dankzij de traditionele inzichten.

De oorzaak en gevolg is hier altijd ondergeschikt aan het algehele patroon.
De Oosterse diagnose verschilt daarin duidelijk van de Westerse benadering van een diagnose.
De verbanden leren zien in de Oosterse eeuwen oude geneeskunst is anders en gaat dieper dan de vaak louter anatomische en fysiologische horizontale benadering van de westerse medische kennis met het menselijk lichaam als onderwerp.
Men houdt zich allopatisch meer bezig met de ziekten en ziektenverwekkers, stelt via vele onderzoeken vast wat en waar dit ziek onderdeel is en probeert dit als een solitair ziek gedeelte, beter te maken.

Twee verschillende wijzen van rederneren die heel vaak toch op dezelfde “ziekte” uitkomen en deze, elk op hun eigen manier, kunnen genezen ondanks de totaal verschillende uitgangspunt van denken en interpreteren.

De Shiatsu behandelingen pretenderen evenwel niet de allopatische geneeskunde te vervangen,
Wel kunnen de allopatische behandelingen doeltreffend door Shiatsu ondersteund worden.

shiatsu massage

De diepere doelstelling van meridiaanbehandeling

Shiatsu werkt vanuit het Yin en Yang principe met 14 meridianen die door het hele lichaam lopen.
Zie een meridiaan als een cluster van levensfuncties en daarmee onderdeel van het hele leven met al zijn activiteiten, fysiek en mentaal.
Anatomisch gezien zijn meridianen een bewezen aantoonbaar solitair systeem waarin vloeistof en neurotransmitters. Meridianen bewezen
Een traject met een ‘elektrische’ stroomverbinding waarvan de meeste meridianen ook direct gerelateerd zijn aan een orgaan.

De oorzaak van een Yin en Yang onbalans is dat het Lichaam en de Geest zich niet meer goed aan kunnen passen, niet kunnen adapteren aan het leven.
Een meridiaanbehandeling is: De mogelijkheid herstellen om te kunnen adapteren aan het leven met al zijn functies.
Met mijn handen communiceer ik, luister ik in interactie met de KI; de Life Energie, om het zelfherstellend vermogen aan het lichaam terug te geven. Door interventie van mij, als behandelaar, wordt de circulatie in het lichaam weer op gang gebracht.

In de Gele Keizer het oudste boek over Oosterse geneeswijze staat:

Huang Di vertelde, ‘’De wet van Yin en Yang is de natuurlijke orde van het universum, het fundament van alle dingen, de moeder van alle veranderingen, de oorsprong van leven en dood. Bij behandeling moet men de oorsprong van de disbalans bevatten, en deze luistert altijd naar de wet van Yin en Yang”.

Yin & Yang zijn de oorsprong van Oosterse filosofie en bestaat uit het eenheidsidee als het belangrijkste mechanisme in ons bestaan en de basis van het leven:

ALLES IN HET UNIVERSUM IS MET ELKAAR VERBONDEN.

Wanneer Yin & Yang niet in harmonie zijn ontstaat er een onbalans en van hieruit kunnen er problemen met de gezondheid ontstaan.
Yin is dik troebel en donker, naar binnen gericht, Yang is zuiver en helder, naar buiten gericht, zie dit niet als goed of slecht: Yin is het voedende, substantiële aspect voor het lichaam en Yang is de beweging, de KI en deze vormen één geheel: De schaduw is Yin en de zon Yangzijde van een heuvel.
Yin en Yang zijn in de Oosterse denkwijze dé bron van kennis om de werking van alle elementen en alles in het Universum te begrijpen.
Het is het principe van alles wat in creatie en beweging is.

De vijf principes van Yin en Yang

Alles heeft altijd twee kanten, het Yin & Yang aspect: dag & nacht, leeg & vol, licht & donker. Deze tegenstellingen beschrijven steeds verschillende aspecten van hetzelfde fenomeen.
Elk aspect van Yin & Yang kan op zijn beurt weer onderverdeeld worden in Yin & Yang.
Yin & Yang creëren elkaar: iets voelt koud aan bij de gratie van de ervaring van warmte.

schouder massage

De Tao zegt:
Zwaar is de wortel van licht,
Rust is de meester van beweging,
Zijn en niet zijn baren elkaar,
Moeilijk en licht vervolmaken elkaar,
Lang en kort bepalen elkaar,
Hoog en laag komen tegen elkaar uit,
De toon en de stem sluiten aan bij elkaar,
Voor en na volgen elkaar.

Yin & Yang controleren elkaar en houden elkaar in evenwicht:
als de één zwak is dan overheerst de ander.
Als er teveel aan activiteit is, is er te weinig rust, als er koude is,
is er te weinig warmte.
Yin & Yang gaan in elkaar over: dag naar nacht, in en uitademing,
elk extreem gaat over in zijn tegendeel om zo de eenheid te behouden;
Erge kou vatten gaat over in koorts,
lange tijd ingehouden woede uit zich in een uitbarsting,
hoge snelheid in een botsing.
Omdat yin en yang twee gezichten van hetzelfde zijn en er een dynamische spanning tussen hen heerst, kunnen ze in elkaar overgaan.

Als de geest helder is zullen alle functies van de organen normaal zijn.
Op die manier is iemands leven bewaart en voortdurend(eeuwigdurend).
Als de geest verstoord is en onzuiver, zullen de organen niet goed functioneren, dit creëert schade.
De paden en wegen waarlangs de Ki vloeit zullen gestagneerd worden en de gezondheid zal hier onder lijden.
Veel veranderingen verschijnen in ziekte, het helingsproces moet daarop aanpassen.
De oorsprong van de ziekte kan zo klein en vaag zijn, in feite ontwijkend,
toch kan die onbalans steeds erger worden met de tijd.

Wat is Ki (Chi)

Ki is de bron van elke beweging en activeert elke beweging.
Ki is niet de oorzaak van de beweging: Ki en beweging gaan gelijk op.
Ki verwarmt je lichaam.
Ki beschermt en verdedigt je lichaam tegen externe invloeden, bvb. wind, koude hitte of verkeerd voedsel.
Ki begeleidt elke transformatie in je lichaam, zoals stofwisseling en spijsvertering.
Ki houdt de organen en weefsels op hun plaats en houdt het bloed in de banen.
Vrije circulatie van Ki is gezondheid.
KI kan stagneren en in de verkeerde richting bewegen, wat je bvb. ‘een vol hoofd’ gevoel geeft.

Wat is het doel van Shiatsu

Evenwicht brengen in de verschillende energieën.
De Shiatsu technieken zijn erop gericht om je Ki optimaal te laten bewegen, je lichaam aan te zetten om de ontstane tekorten aan te vullen, stagnaties op te heffen en spanningen af te laten vloeien.

Zodanig dat je lichaam weer als één, een harmonisch samenwerkend geheel aanvoelt en kan functioneren en je de stimulatie geeft om ook weer bij je eigen gevoel, bij jezelf thuis te kunnen en mogen komen.

De eerste behandeling

Bij een Shiatsu behandeling stel ik eerst vragen over de aard en omvang van de klachten.
Hierna volgt de feitelijke behandeling, deze geschiedt op traditionele wijze;
op een op de grond gelegen Japanse matras (futon).

Via het aanraken van de rug en/of buik, in samenspel met je informatie, stel ik een potentie diagnose en behandel tegelijk die meridianen waar een verstoring van de energiebalans voelbaar is. Dit kan op andere plaatsen zijn dan waar de symptomen van de klachten zich manifesteren.

Er wordt stabiele druk uitgeoefend op je lichaam met gebruik van vooral duimen, de handpalmen, vingers, ellebogen en soms zelfs met mijn knieën.
Door inleunen en het gebruik maken van de zwaartekracht ontstaat er zo
een ontspannende verlichting gevende druk.

Waar nodig worden er gewrichtsmanipulaties en strekkingen uitgevoerd.
Er wordt speciaal aandacht besteed aan een juiste manier van ademhalen.

Let aub op de volgende punten:

Het is noodzakelijk dat je tijdens de behandeling ruimzittende katoenen kleding draagt en lekkere warme sokken.
Het is beter om een uur voor de behandeling niet meer te eten, en die dag zeker geen alcohol te gebruiken.

Ga niet na de behandeling als een speer weer overeind vliegen, om naar de volgende afspraak te ‘moeten’ rennen!
Houdt rust na de behandeling, ontspan zoveel mogelijk, en drink een aantal glazen water om gifstoffen te kunnen afvoeren.

Gebruik beslist geen parfum en aftershave voor u een behandeling krijgt!

note..dit is vooral voor mij, als behandelaar, noodzaak!!

De frequentie van de behandeling houdt uiteraard verband met de aard
van de klachten en de conditie.

Heeft het zin om testosteron gel te kopen

Written on 2019-11-22   By   in hormonen

Om meer resultaat te krijgen bij het sporten en om meer spiermassa op te bouwen is het noodzakelijk om het testosteron peil in je lichaam op een stabiel niveau te houden. Daarnaast kunnen ook oudere mannen hinder ondervinden van een lager testosteron gehalte. De ideale manier om de hormoon huishouding positief te beïnvloeden is dan ook het aanbrengen van androgel.
 
Het gebruiken van testosteron gel is de meest veilige manier om het aanmaken van testosteron te stimuleren in je lichaam. Het effect is hierdoor wel iets minder groot in vergelijking met andere methodes. Echter heeft de doelgroep voor testosteron gel geen baat bij het zo snel mogelijk verhogen van de testosteron spiegel. Dit is wel zo voor sporters of bodybuilders. Echter verkiezen zij vaak pillen of injecties, manieren met beduidend meer risico’s.

 

syntetische anabole

 

Testosteron gel voor oudere mannen

Bij oudere mannen wordt in het lichaam minder testosteron aangemaakt dan voorheen. Dit maakt dat zij last krijgen van haaruitval, een beginnend buikje en een lager libido peil. Vanaf de puberteit tot ongeveer het 55e jaar heb je hier totaal geen last van. Dit komt omdat je lichaam dan zelf genoeg testeron aanmaakt. Echter wordt dit steeds minder naarmate je ouder wordt. Dit effect kan je iets tegen gaan door het gebruik van testosteron gel. Je smeert hierbij een gel op je huid waarin stoffen zitten die het aanmaken van testosteron stimuleren.
 
Doordat je weer meer testosteron aanmaakt zit je onder andere weer lekkerder in je vel. Daarnaast stijgt het libido ook en verbrand je weer meer vet. Dit maakt het gebruiken van testosteron gel een populair middel om allerlei ongemakkelijke ouderdomskwaaltjes een halt toe te roepen.

 

Testo creme voor sporters

Ook sporters zijn gebaat bij een hogere testosteron spiegel. Dit komt voornamelijk doordat zij veel van hun testosteron reserve aanspreken op het moment dat zij trainen. Dit geldt zowel voor krachttrainging als duursporten. Om toch net dat beetje extra tijdens de training kunnen geven is voor hen het gebruiken van testosteron gel ook heel nuttig. Wil je echt aanzienlijk meer testosteron opbouwen op een veel grotere schaal, bijvoorbeeld voor bodybuilders, dan zijn er andere manieren te vinden die effectiever zijn. Wil je echter tijdens het trainen een langer uithoudingsvermogen creëren, dan komt de creme goed van pas.

 

testo zalf
Aanbrengen
 
Het aanbrengen van de gel is zeer eenvoudig. Bij voorkeur smeer je de gel ’s ochtends op een schone en droge huid. Dit kan zowel op je buik zijn, maar ook schouders of bovenarmen zijn een goede plek om de gel aan te brengen. Nadat je de gel enkele minuten hebt laten drogen kan je ja aankleden en ben je klaar. Het is aan te raden om je handen te wassen na het aanbrengen en op te passen met het aanraken van de huid van een ander. De testosteron gel kunt u hier verkrijgen.
 
Bijwerkingen

Ook de bijwerkingen van de gel zijn veel minder ernstig in vergelijking met de andere manieren van testosteron stimulatie. Waar andere manieren voor lever klachten en een verhoogde bloeddruk kunnen zorgen, is de meest voorkomende bijwerking van de gel dat je een vettere huid hebt. Gevolg hiervan is dat je kans hebt om meer puistjes aan te maken. Daarnaast kan op de plek waar de gel is aangebracht huidirritatie ontstaat. Het is daarom aan te raden om het aanbrengen van de gel om de zoveel tijd van plaats te wisselen. Hierdoor voorkom je dat de huid op één enkele plek gaat irriteren. Door het spreiden van de plekken waar je de gel aanbrengt krijgt de al behandelde huid weer tijd om te herstellen. Dit maakt dat je veel minder last van huidirritatie krijgt.